olofedsinger.se
Demokratitanken i gungning i Brexits kölvatten
Don’t mention the B-word. Mina vänner från Storbritannien är innerligt trötta på de många turerna runt Brexit. Den en gång så stolta demokratin, vars beslutande församling brukar skryta över tusenå…