okf-cetinje.org
Immanuel Wallerstein - Evropski univerzalizam - retorika moći | OKF
OKF Cetinje, 2007. European Universalism – The Rhetoric of Power The New Press, New York and London, 2006. U novembru 2004, pozvan sam sa strane St. John’s koledža Univerziteta britanske Kolumbije da budem njihov prvi istaknuti predavač na temu Perspektive svijeta. Zamoljen sam do održim seriju od tri predavanja. Ovaj tekst je revidirana verzija tih predavanja, saViše