okf-cetinje.org
Dorđe Otašević: Balkanski vampir, Srbija i Crna Gora | OKF
Dorđe Otašević: Balkanski vampir, Srbija i Crna Gora Kada je riječ o vampirima sa podneblja Balkana, naročito država bivše SFRJ, pred mene se stavlja izuzetno težak zadatak. Na ovu temu postoji toliko podataka, što u naših autora, što u svijetu, pa je veoma zahtjevno sumirati ih u formu koja neće oduzeti previšeViše