okf-cetinje.org
BIBLIOGRAFIJA ČASOPISA „ARS“ (1986-2016) | OKF
BIBLIOGRAFIJA ČASOPISA „ARS“ (1986-2016) priredila Vera Đukanović Cetinje, 2017. UVOD Prije trideset godina na Cetinju je, kao prirodni nastavak bogate tradicije književne periodike Crne Gore, pokrenut časopis za književnost, nauku i umjetnost Ars. Prvi broj ovog časopisa objavljen je krajem juna 1986. godine. Pokrenut je kao glasilo Književne opštine Cetinje. Taj broj je štampan uViše