okf-cetinje.org
ARS 1-2 / ‘14 Novi broj časopisa za književnost, kulturu i društvena pitanja
Objavljen je novi broj časopisa za književnost, kulturu i društvena pitanja Ars. Ovaj broj časopisa Ars priredila je Aleksandra Nikčević-Batrićević, a tema broja sadržana je u podnaslovu “Kanon/Kanoni, i kako se o njima može pisati”.