oguztv.com
21 Azər bayramı Norveçdə qutlandı -Foto albom - Oğuz TV
OğuzTV:1945-ci il dekabrın 12-də (1324-cü il azərin 21-də)Azərbaycan Türk millətininin Milli iradəsi başda olmaqla ,Seyid Cəfər Pişəvərinin başçılığında Güney Azərbaycanda , Azərbaycan Milli hökümət …