oguztv.com
بیش از ۳ هزار روستا در کشور اشغالی  بلوچستان  غربی از نبود آب شرب مناسب رنج می برند - اغوز تی‌وی
اوغوزتی‌وی:نماینده انتصابی رژیم برای مردم زاهدان در مجلس مشکل عدم وجود آب شرب مناسب و بهداشتی را یکی از علل بروز …