ogrodwcentrum.pl
Wieża bioróżnorodności rozsiewa nasiona w Paryżu
Zielona elewacja budynku M6B2 Tower of Biodiversity pełni funkcje ozdobne i czysto praktyczne jak przy tego rodzaju rozwiązaniu, ale przede wszystkim jak założyli projektanci ma wpłynąć na zwiększe…