ogrodwcentrum.pl
Pływający park z plastiku w Rotterdamie
W Rotterdamie powstał las na wodzie i pierwsze drzewa już dryfują. Teraz jest pomysł aby na wodach tego portowego miasta powstał park z plastiku.