ogrodwcentrum.pl
Największa na świecie zielona ściana
Największa na świecie zielona ściana znajduje się w Tajwanie i jest częścią ogrodzenia tamtejszego przedsiębiorstwa utylizacji odpadów.