ogrodwcentrum.pl
MIKORYZA – grzyby, które zwiększają plony i zastępują nawozy chemiczne
Wyobraź sobie niewidzialnego sprzymierzeńca, dzięki któremu rośliny otrzymują więcej składników odżywczych z gleby. Nie chodzi tu o żaden nawóz chemiczny, ale o organizmy, które pomagają roślinom p…