ogrodwcentrum.pl
Mieszkanie blisko ziemi w domach wbudowanych w górę
Teren górzysty stanowczo utrudnia racjonalne zagospodarowanie przestrzeni. Ale jak wiadomo trudności, przeszkody jako wyzwanie często rodzą mądre i ciekawe rozwiązania – zamiast stawiać domy…