ogrodwcentrum.pl
LECHSTARTER pozytywnie zmienia PRZESTRZEŃ miast
LECHSTARTER to program, który od 2016 r. pozytywnie zmienia przestrzeń polskich miast, realizując oryginalne projekty dedykowane mieszkańcom.