ogrodwcentrum.pl
Kreatywne naprawianie zieleni w mieście
Zaniedbane, pozostawione, popękane, rozpadające się. Z założenia mają być wypełnione roślinami, często pełne śmieci. Taki los spotyka wiele miejskich donic, gazonów, klombów, kwietników.…