ogrodwcentrum.pl
Kolej-ny park na torach
Najsłynniejsze tego typu założenie to nowojorski High Line Park. Inne miasta biorą przykład i kolejowe nieużytki przekształcają w parki. W czerwcu tego roku w Chicago otwarto Bloomingdale Trail.…