ogrodwcentrum.pl
Góry i lasy, kamyki i fale na zielonej ścianie
Jedną z zalet wertykalnych ogrodów jest to, że zieleń może pojawić się w miejscu gdzie nigdy nie miałaby szans istnieć. Tak jak nad ruchliwą ulicą.