ogrodwcentrum.pl
Eko Barka – pływająca szklarnia miejska
Eko Barka to wielofunkcyjna pływająca szklarnia. Stworzona dla mieszańców Belgradu jako miejsce edukacji i promocji ekologicznego, zrównoważonego życia na obszarach miejskich.