ogrodwcentrum.pl
Cedrowa wieża
‚Cedrowa wieża’ będzie mierzyć 117 metrów wysokości i jak nazwa wskazuje cedry będą jej elementem przewodnim.