ogrodwcentrum.pl
Bulwary wiślane – prawidłowe krążenie miasta
Wreszcie jest, co prawda mały, ale jest. Fragment prawidłowego liniowego zagospodarowania – krwiobieg miasta. Bulwary wiślane.