ogrodwcentrum.pl
Azot azotowi nierówny, czyli dlaczego nawożenie organiczne jest lepsze
Wydawać by się mogło, że azot (N) to jedno i to samo w każdym nawozie. Rośliny potrzebują azotu do wzrostu i owocowania. Azot może występować w formie mineralnej bądź w formie organicznej. Warto wi…