ogarniety.pl
Nowa strona ZTM dla pasażerów
Rozkłady jazdy, komunikaty o zmianach w komunikacji i taryfa biletowa Warszawskiego Transportu Publicznego są dostępne na stronie www.wtp.waw.pl. Informacje o Zarządzie Transportu Miejskiego znajdu…