ogarniety.pl
Mapa otwartych kompostowników
Z inicjatywy społeczników z Oddam Odpady powstała Mapa Otwartych Kompostowników. W Warszawie obecnie znajdziemy cztery miejsca, w których możemy pozostawić bioodpady. „Otwarty kompostownik” to miej…