ogarniety.pl
Kino Letnie w Lolku 2019
Jest takie miejsce w sercu miasta, gdzie można choć na chwilę przenieść się na łono natury, zażyć relaksu, słuchając śpiewu ptaków i zapomnieć o pędzie życia codziennego. Od 19 czerwca na Polu Moko…