ogarniety.pl
Dzień Wolnej Sztuki 2017
PRZYJDŹ DO MUZEUM W sobotę 22 kwietnia o godzinie 12:00 przyjdź do jednego z muzeów biorących udział w Dniu Wolnej Sztuki. Po wyjściu z niego już nigdy nie będziesz myśleć o muzeach tak, jak do tej…