ofensywawolnosci.pl
Koniec liberalnej hegemonii, czas na politykę powściągliwości
Każde państwo może wykorzystać siły militarne żeby bronić swoich praw, dlatego USA muszą być w mądry sposób przygotowane na taką ewentualność.