oestvendsysselavis.dk
Gudstjenester - Østvendsyssel Avis
Søndag 8. juli 9 Voer Kirke: Pernille Gilbak Jensen. 9.30 Hellevad Kirke: Sandra Fossdal Nielsen. 10 Dronninglund Kirke: Hanne Svensmark, kaffe. 10 Hjallerup Kirke: Marie Kirketerp. 11 Hals Kirke: Jens Jacob Jensen.