odpady.ekorecycling.pl
Choinka za makulaturę
Bardzo spodobała nam się akcja Dziennika Polskiego i ArcelorMittland Poland polegająca na rozdawaniu drzewek iglastych za przyniesioną makulaturę. Tekst uzasadniający akcję jest również bardzo pożyteczny, zachęca do segregacji śmieci w gospodarstwach domowych i wykazuje, że zagospodarowanie i recyrkulacja odpadów oraz ograniczenie zużycia surowców i energii to ważne elementy w strategii firmy. Tutaj o szczegółach akcji Fot.