odedliphshitzplays.com
עוד מחזה קצר | עודד ליפשיץ מחזות
א׳ וב׳ עומדים רחוקים זה מזה, משני צדי הבמה. א׳, גבר בסביבות 40, בעל נוכחות, אפשר לומר. גבר בשרני, אבל בעל מראה איתן. ב׳, גם הוא בסביבות 40, צנום יותר, לפחות עפ״י איכותו השברירית. שניהם עומדים וסורקים את הקהל זמן ארוך. א אז זה הולך להיות עוד מחזה קצר. ב ככה זה נראה. א הקונפליקט, …