oceanlaw.com.vn
Hướng dẫn phân loại sản phẩm mỹ phẩm
Công bố mỹ phẩm nhập khẩu gây khó khăn cho doanh nghiệp khi không biết thủ tục pháp lý để nhập khẩu mỹ phẩm theo đúng quy định của cơ quan nhà nước. Trong đó, khó khăn thứ hai...
oceanlaw.com.vn