oceanlaw.com.vn
Giấy tờ cần có khi công bố thực phẩm chức năng - Công ty luật
Giấy tờ cần có khi công bố thực phẩm chức năng – Theo quy định của pháp luật Việt Nam đối với sản phẩm thực phẩm chức năng nhập khẩu trước đưa sản phẩm ra lưu hành trên thị trường thì cần phải thực hiện thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm tạiRead More