obecstehelceves.cz
Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro město a ORP a vybrané obce v ORP
zobrazit: Publicita _Stehelčeves.docx