obecstehelceves.cz
Sbírka – Diakonie Broumov
Prosíme občany, nenoste již na Sběrný dvůr použité ošacení atd. z důvodu nevhodných prostor k uskladnění. Příští rok Vás budeme informovat o termínu svozu s časovým předstihem. Připomínáme, že může…