obecstehelceves.cz
Pozvánka na posezení s kronikou
V pondělí 22. října od 18.00 hodin v místnosti kroniky v budově OÚ. Toto setkání bude na téma “ Význačné osobnosti a místa v naší obci „.