obecstehelceves.cz
Nebezpečný odpad
V neděli dne 29.9. od 9-12 hodin bude před budovou OÚ přistaven kontejner na nebezpečný odpad. Vyhodit můžete barvy, laky, ředidla, oleje atd.