nycturk.com
Yorum: ‘Hayır’ Diyorum Çünkü…
Bu ülke hepimizin. Bu topraklarda hep birlikte yaşıyoruz. Hepimizin emeği, alın teri, duası, eserleri, gülüşleri, selamı, sevgisiyle… burada, Türkiye’de bir hayat deveran ediyor. Devlet, tam da bu …