nycturk.com
Yorum: Evet/Hayır… Kimlerdeniz, Neyden Yanayız?
Yazılarımda, konuşmalarımda sıkça vurguladığım bir konu var: İletişim araçlarındaki gelişmenin de etkisiyle ortaya çıkan yeni bir insan türü. İdeolojilerden, inançlardan, kimliklerde bağımsız, sade…