nyckelfardigthus.se
Garantier för nyckelfärdiga hus | Nyckelfärdigt hus
Vilka garantier gäller när du köper ett nyckelfärdigt hus? I stort sätt alla husleverantörer av nyckelfärdiga hus använder sig av Svensk lag stadgar att garantier för utförd entreprenad gäller i två…