nyaekonomiskasystemet.se
Till mina kritiker
Till mina kritiker (Den utvecklingsbara sanningen) När Copernicus arbete publicerades på 1500-talet, var det inte mycket värt i kritikernas ögon. Dessa var många gånger människor med skarp eller my…