nunhihong.net
[Truyện edit] Nhật ký xoay người của nữ phụ ác độc - Nữ Nhi Hồng - Nữ Nhi Hồng
Nhật ký xoay người của nữ phụ ác độc Một lần tai nạn xe cộ làm Tô Lăng chết, bị thần thế giới nhìn trúng, bước vào cuốn tiểu thuyết này rồi lại sang cuốn tiểu thuyết khác. Nhiệm vụ là phải hoàn thành các loại chấp niệm của nữ phụ, thuận tiện tiêu trừMore