nunhihong.net
[Dịch] Nạn Nhân Đầu Tiên - Giới thiệu [Hoàn] - Nữ Nhi Hồng
Nạn Nhân Đầu Tiên Tác giả: Sam Smith (Pixee_Styx) Dịch giả: Ximiiesk, Cera [Ghi chú của tác giả] Đây là câu chuyện dựa trên trải nghiệm kinh hoàng có thật của tôi. Vui lòng cân nhắc khi bình luận. Nếu bạn không có gì hay để nói, vui lòng lướt đi. Tôi đã thấy bốnMore