nunhihong.net
[ĐN Sherlock - Emma kỳ lạ] Chương 38 - Nữ Nhi Hồng
Chương 38 Emma mới đầu có chút hoảng loạn, nhưng cô nhanh chóng trấn định lại. “Sherlock Holmes hôm nay được phúc tinh chiếu xuống, khẳng định sẽ thuận lợi, bình an vô sự.” Cô còn nghiêm túc đứng tại chỗ nói rành mạch. Nếu bên cạnh có người thì chắc chắn họ sẽ cảmMore