nunhihong.net
Cách thay đổi avatar, thêm chữ ký, thay đổi tên nick website - Nữ Nhi Hồng
Cách thay đổi Avatar/ Hình đại diện: Làm theo hướng dẫn như hình: Sau khi đăng nhập, góc phải màn hình sẽ xuất hiện dòng “Chào bạn, ….”. Ấn vào dòng này chọn “Chỉnh sửa hồ sơ” sẽ dẫn đến 1 trang như hình: Cách thêm chữ ký dưới tên nick website: Cách thayMore