nunhihong.net
[HƯỚNG DẪN] Cách đánh dấu truyện, kiểm tra số comment của mình - Nữ Nhi Hồng
Cách đánh dấu truyện vào danh sách muốn đọc để lần sau tiện theo dõi: Bước 1: Trên Mobile/ Laptop: Ấn vào nút “Lưu truyện vào danh sách của bạn” Bước 2: Trên mobile, ấn vào nút khoanh đỏ để ra thanh menu của web: Bước 3: Trên mobile hay laptop đều có thểMore