nummer9.dk
På tegnebordet: Rune Ryberg
Der foregår vilde ting på Rune Rybergs tegnebord. Fra pinball-mayhem og heksebjerge til flagermus på skateboards.