nubiharakademi.com
Kunye
Nûbihar Akademî Kovara Akademîk a Xebatên Kurdî ya Navneteweyî Li ser Navê Pak Ajansê Xwediyê Kovarê û Berpirsê Karên Nivîsê Süleyman Çevik EDÎTORÊ GIŞTÎ Adak, Abdurrahman / Assoc. Prof., Mardin …