npl.org.rs
РЕПЕРТОАР - Народно позориште Лесковац
Карте се могу купити на благајни Народног позоришта радним данима од 08-20 часова. Информације и резервације на телефон 016 236 333, сала је климатизована.