npl.org.rs
МАНДРАГОЛА - Народно позориште Лесковац
Николо Макијавели Режија и адаптација: Југ Радивојевић ЛИЦА: КАЛИМАКО …………… Драган Божа Марјановић СИРО ……………………. Маја Јовановић МЕСЕР НИЧА ………… Предраг Смиљковић ЛИГУРИО ………………. Иван Јанковић СОСТРАТА …………….. Сузана Грујић ЈЕДНА ЖЕНА …………. Маја Јанковић ЛУКРЕЦИЈА ……………. Наташа Станковић Вокал ………………….. Јована Гроздановић Соло гитара …………. Риста Гроздановић Бас гитара ……………. Владимир Ђорђевић Цуле …