npl.org.rs
ЧОРБА ОД КАНАРИНЦА - Народно позориште Лесковац
Милош Радовић Супервизор: Проф. Светозар Тоза Рапајић Лица : Јелена Бладисављевић……………..Маја Јанковић Михаило Медовић – Меда………….Иван Јанковић ‘’Чорба од канаринца’’ – представа Милоша Радовића, прича са доста хумора о разуму и осећајности, стрпљењу и разумевању. Идеализовање партнера као једини начин опстанка, бег од стварности и један канаринац као сведок љубави. ‘’Чорба од …