npl.org.rs
БОНТОН - Народно позориште Лесковац
Одлазак у позориште и учествовање у позоришној чаролији требало би да представља задовољство и ужитак. Међутим оно што може да поквари комплетан утисак јесте недовољно образована позоришна публика. Уколико не знамо да се понашамо, и својим понашањем сметамо људима око себе, и ометамо глумце на сцени, нарушавамо позоришну чаролију. ПОЗОРИШНИ БОНТОН 1. На време се …