nowemysli.pl
Pustynia – miniatura Elizy Segiet
Z nieśmiałością, niepewnością, a nawet z lękiem, powolutku podchodził do czworonożnego, wielkiego, – wcześniej znanego tylko z książek, z ekranu telewizora i cyrku – zwierza. Piasek- wy…